Edycja 2017/2018


Laureaci
XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
rok akademicki 2017-2018

Nagroda Autorzy Tytuł Wydział Opiekun pracy
nagroda główna Weronika Nalbert Analiza wyników badań bakteriologicznych mleka na terenie powiatu łowickiego w latach 2016-2017 Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie dr Andrzej Bereznowski
wyróżnienie Karolina Kapturska Analiza retrospektywna powikłań związanych z implantacją stymulatora serca u psów Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
wyróżnienie Piotr Kęsek
Maciej Knapik
Kliniczna ocena biozgodności materiałów polimerowo-ceramicznych nowej generacji dedykowanych do leczenia ubytków kostnych po implantacji na królikach Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie dr Jarosław Wieczorek