Edycja 2013/2014


Laureaci
IX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
rok akademicki 2013-2014

Nagroda Autorzy Tytuł Wydział Opiekun pracy
nagroda główna
ex-aequo
Tomasz Huć Ocena morfometryczna i histopatologiczna płuc świń eksperymentalnie zarażonych PRRSV typ 1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
w Warszawie
prof. dr hab. Tomasz Stadejek
nagroda główna
ex-aequo
Magdalena Krawczyk, Justyna Kmiecik Ocena ekspresji receptora progesteronowego, budowy histologicznej oraz stopnia nasilenia proliferacji komórkowej we włókniakogruczołowatości u kotek Wydział Medycyny Weterynaryjnej
W Lublinie
dr hab. Wojciech Łopuszański
nagroda główna
ex-aequo
Dorota Olejniczak, Anna Marciniak Dystrybucja neuronów autonomicznych zaopatrujących przeponę szczura Wydział Medycyny Weterynaryjnej
W Olsztynie
dr Agnieszka Dudek
nagroda główna
ex-aequo
Miłosz Tomaszewski Integrony i oporność na antybiotyki szczepów Staphylococcus sp. izolowanych z materiałów pobranych od psów Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunek Weterynaria dr hab. Joanna Mokracka