Edycja 2012/2013 Sprawozdanie


Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Kita,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Jan Twardoń,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu

Prezes Zarządu Głównego PTNW

prof. dr hab. Marian Binek,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Sekretarz

dr Jarosław Kaba,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Członkowie

prof. dr hab. Cezary Kowalski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Pomianowski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie
prof. dr hab. Marcin Bańbura, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie
dr Stanisław Dzimira, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu


Terminarz
Termin nadsyłania prac 30.05.2013.