Edycja 2011/2012 Sprawozdanie


Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Kita,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel,
PIW PIB w Puławach

Prezes Zarządu Głównego PTNW

prof. dr hab. Andrzej Koncicki,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie

Sekretarz

dr Jarosław Kaba,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Członkowie

prof. dr hab. Cezary Kowalski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie
prof. dr hab. Marcin Bańbura, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu


Terminarz
Termin nadsyłania prac 07.05.2012.