Edycja 2009/2010 Sprawozdanie


Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Kita,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Prezes Zarządu Głównego PTNW

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak,
PIWet w Puławach

Sekretarz

dr Jarosław Kaba,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Członkowie

prof. dr hab. Cezary Kowalski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie
prof. dr hab. Marcin Bańbura, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu


Terminarz
Termin nadsyłania prac 30.04.2010.