Edycja 2007/2008 Sprawozdanie


Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Kita,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Mirosław Łakomy,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie

Prezes Zarządu Głównego PTNW

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak,
PIWet w Puławach

Sekretarz

dr Jarosław Kaba,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Członkowie

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie
prof. dr hab. Jacek Szczawiński, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie
prof. dr hab. Jan Twardoń, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu