Edycja 2006/2007 Sprawozdanie


Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Kita,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Mirosław Łakomy,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie

Prezes Zarządu Głównego PTNW

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak,
PIWet w Puławach

Sekretarz

dr Jarosław Kaba,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Członkowie

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie
prof. dr hab. Jacek Szczawiński, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie
prof. dr hab. Jan Twardoń, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu


Laureaci
II edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
rok akademicki 2006-2007

Nagroda Autorzy Tytuł Wydział Opiekun pracy
Nagroda główna Anna Brychcy Organizacja socjalna stada koników polskich żyjących w warunkach zbliżonych do naturalnych w Ostoi Konika Polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
Wyróżnienie Halina Legat The effect of chronic compression and decompression on the adult rodent spinal cord Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie dr Michał Jank
Wyróżnienie Olga Kułyk, Emilia Łoś, Ewelina Łuczak, Halina Legat Wpływ integracji europejskiej na zasady i procedury weterynaryjnej kontroli granicznej Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie prof. dr hab. Teresa Malinowska
Wyróżnienie Małgorzata Wielgosz Opioidowa modulacja motoryki żołądka u owcy Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie prof. dr hab. Bogdan Feliks Kania