XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych jest organizowany corocznie przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych we współpracy z Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych.

Termin nadsyłania prac:

30 maja 2019

Nagroda główna XIV edycji konkursu

Udział w kongresie PSLWMZ wraz z noclegiem - listopad 2019


XXVII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ w Łodzi

Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Kita,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Jan Twardoń,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu

Prezes Zarządu Głównego PTNW

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Sekretarz

dr hab. Jarosław Kaba,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Członkowie

dr hab. Iwona Puzio, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
dr hab. Przemysław Sobiech, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie
dr hab. Piotr Jurka, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie
dr Stanisław Dzimira, Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu

Ogólnopolski Konkurs
Studenckich Kół Naukowych
ZG PTNW
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
tel./fax 0-22-5931606
e-mail: ptnw@sggw.pl

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Komisji Konkursowej dr hab. Jaroslaw Kaba
tel 0-22-5936110, e-mail: jaroslaw_kaba@sggw.pl